Malaysia LNG Sdn. Bhd. (MLNG), cabang dari Petronas, telah menandatangani perjanjian dengan Saibu Gas Co. Ltd. Jepang untuk mensuplai sampai 390,000 ton/tahun (tpy) LNG selama 15 tahun yang akan mulai tahun 2013.

Penulis : Eric Watkins

Malaysia LNG Sdn. Bhd. (MLNG), cabang dari Petronas, telah menandatangani perjanjian dengan Saibu Gas Co. Ltd. Jepang untuk mensuplai sampai 390,000 ton/tahun (tpy) LNG selama 15 tahun yang akan mulai tahun 2013.

Kontrak perjanjian perpanjangan penyuplaian selama 20 tahun ditandatangani perusahaan-perusahaan pada tahun 1990. Saibu Gas akan menerima LNG dari MLNG plant di LNG Complex Petronas di Bintulu, Sarawak, yang membawa pengiriman dari kapal-kapal LNG Aman Hakata dan Aman Bintulu di Nagasaki dan Hakata.

Saibu Gas baru-baru ini menerima kira-kira 357,000 tpy LNG dari MLNG berdasarkan kontrak jangka panjang yang ada.

Sumber: www.ogj.com