Petronas Malaysia telah menunda rencana untuk 100,000 b/d project kilang minyaknya di Sudan yang disebabkan oleh meningkatnya biaya, menurut pejabat perusahaan senior.

Penulis : Eric Watkins

Petronas Malaysia telah menunda rencana untuk 100,000 b/d project kilang minyaknya di Sudan yang disebabkan oleh meningkatnya biaya, menurut pejabat perusahaan senior.

Pemerintah Sudan telah menyerahkan Petronas sebuah kontrak untuk membangun kilang di Pelabuhan Sudan di Red Sea pada tahun 2005, dengan produksi dari kilang yang akan di ekspor. Kilang akan bersama-sama dimiliki 50:50 oleh Sudan dan Petronas, yang dipastikan mengalir pada tahun 2009.

Tetapi biaya dari kilang melonjak sampai 5 milyar dolar dari semula diperkirakan 2 milyar dolar.

Sumber: www.ogj.com